Protokół
Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta z dnia 2016-09-22
Publikacja: 20 października 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)