Protokół
Protokół nr XXV z sesji Rady Miasta z dnia 2016-10-06
Publikacja: 20 października 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)