Protokół
Protokół nr XIX z sesji Rady Miasta z dnia 2016-03-10
Publikacja: 21 kwietnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 25 października 2016 r. Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)