Protokół
Protokół nr XXVI z sesji Rady Miasta z dnia 2016-10-20
Publikacja: 17 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)