Protokół
Protokół nr XXVII z sesji Rady Miasta z dnia 2016-11-17
Publikacja: 19 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)