Protokół
Protokół nr XXVIII z sesji Rady Miasta z dnia 2016-11-24
Publikacja: 19 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)