Protokół
Protokół nr XXIX z sesji Rady Miasta z dnia 2016-12-15
Publikacja: 13 stycznia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)