Protokół
Protokół nr XXX z sesji Rady Miasta z dnia 2017-01-12
Publikacja: 16 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)