Protokół
Protokół nr XXXV z sesji Rady Miasta z dnia 2017-04-27
Publikacja: 19 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)