Protokół
Protokół nr XXXVI z sesji Rady Miasta z dnia 2017-05-18
Publikacja: 22 czerwca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)