Protokół
Protokół nr XXXVIII z sesji Rady Miasta z dnia 2017-06-22
Publikacja: 24 sierpnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)