Protokół
Protokół nr XXXIX z sesji Rady Miasta z dnia 2017-08-24
Publikacja: 21 września 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)