Protokół
Protokół nr XL z sesji Rady Miasta z dnia 2017-09-21
Publikacja: 19 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)