Numer wpisu
153/2021
Zakres przedmiotowy dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Modrzewiowej, Gotartowickiej, Skowronków, Jodłowej i Przemysłowej (MPZP 54-21)
Podmiot korzystający
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Modrzewiowej, Gotartowickiej, Skowronków, Jodłowej i Przemysłowej (MPZP 54-21)
Okres, którego dokument dotyczy
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Modrzewiowej, Gotartowickiej, Skowronków, Jodłowej i Przemysłowej (MPZP 54-21)
Decyzja
Rejony ulic Modrzewiowej, Gotartowickiej, Skowronków, Jodłowej i Przemysłowej
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Rzeczna 8, 44-200 Rybnik, pok. 110, tel. 0 32 43-92-099