Numer wpisu
1/G/2004
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji do przetaczania paliw płynnych przy ul. Podmiejskiej 71 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7644/00001/04
Data wydania
2004-02-04
Podmiot zgłaszający
PHU ECOL Sp. z o.,o., ul. Podmiejska 71, 44-207 rybnik
Załączniki
dokumentacja
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii, Urząd Miasta, ul. B.Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenie informacji
brak