Numer wpisu
7/H/2004
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni scieków
Znak sprawy
Ek I-7644/00007/04
Data wydania
2004-07-02
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Załączniki
projekt budowlany
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Uwagi
-