Numer wpisu
8/H/2004
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Znak sprawy
Ek I-7644/00009/04
Data wydania
2004-08-31
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Załączniki
projekt budowlany
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Uwagi
-