Numer wpisu
9/H/2004
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Znak sprawy
Ek I-7644/00010/04
Data wydania
2004-09-30
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Załączniki
Opis zgłoszonej przydomowej oczyszczalni ścieków
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033