Numer wpisu
10/H/2004
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Znak sprawy
Ek I-7644/00011/04
Data wydania
2004-10-28
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Załączniki
Brak
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033