Numer wpisu
11/H/2004
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie stacji paliw PKN ORLEN ul. Gliwicka 179
Znak sprawy
Ek I-7644/00013/04
Data wydania
2004-11-22
Podmiot zgłaszający
PKN ORLEN S.A. 09-411 Płock il. Chemików 7 Regionalny Zespół Prewencji w Katowicach ul. Chorzowska 50 40-121 Katowice
Załączniki
Zgłoszenie stacji paliw nr 25 w Rybniku
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Wydział Ekologii pok. 013
Zastrzeżenie informacji
brak