Numer wpisu
12/H/2004
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie stacji paliw SHELL ul. Budowlanych
Znak sprawy
Ek I-7644/00014/04
Data wydania
2004-11-25
Podmiot zgłaszający
Tebodin Poland Sp. z o.o.ul. Murańska 25 04-203 Warszawa
Załączniki
brak
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Wydział Ekologii pok. 013
Zastrzeżenie informacji
brak