Numer wpisu
2/H/2008
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw i magazynowania paliw
Znak sprawy
Ek I-7644/00001/08
Data wydania
2007-11-06
Podmiot zgłaszający
Rettig Heating Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)