Numer wpisu
3/H/2008
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie zmian w instalacji Stacji paliw Płynnych nr 229 w Rybniku przy ul. Żorskiej 83
Znak sprawy
Ek I-7644/00002/08
Data wydania
2007-12-13
Podmiot zgłaszający
Lotos Paliw Sp. z o.o. ul. Szara 32-33 80-116 Gdańsk
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Uwagi
przekazane postanowieniem przez Starostę Rybnickiego do załatwienia zgodnie z kompetencjami