Numer wpisu
6/H/2008
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji Stacji Paliw BP Jaśmin przy ul. Sybiraków 1 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7644/00023/08
Data wydania
2008-08-04
Podmiot zgłaszający
BP POLSKA Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)