Numer wpisu
7/H/2008
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Sebico zlokalizowana w Rybniku przy ul. Gzelskiej
Znak sprawy
Ek I-7644/00007/08
Data wydania
2008-02-07
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Załączniki
Projekt techniczy spełniający wymogi art. 152 POŚ
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033