Numer wpisu
10/H/2008
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Drenalux 2 zlokaliozwana w Rybniku przy ul. Poloczka
Znak sprawy
Ek I-7644/00006/08
Data wydania
2008-01-14
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Załączniki
Projekt techniczny spełniający wymogi art. 152 POŚ
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033