Numer wpisu
13/H/2008
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Aktualizacja zgłoszenia instalacji energetycznego spalania paliw na terenie firmy Retting Heating Sp. z o.o.
Znak sprawy
Ek I-7644/00036/08
Data wydania
2008-09-29
Podmiot zgłaszający
Retting Heating Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)