Numer wpisu
15/H/2008
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Family zlokalizowana w Rybniku przy ul. Poloczka
Znak sprawy
Ek I-7644/00018/08
Data wydania
2008-06-06
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033