Numer wpisu
4/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Czecha
Znak sprawy
Ek I-7644/00038/08
Data wydania
2008-11-03
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033