Numer wpisu
9/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Łącznej
Znak sprawy
Ek I-7644/00027/08
Data wydania
2008-06-18
Podmiot zgłaszający
zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033