Numer wpisu
13/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji -kabiny lakierniczo-suszarniczej, mieszalnika farb, myjki urządzeń do nakładania powierzchni lakierniczej, wyciągu mechanicznego ze stanowiska przygotowania powierzchni do lakierowania
Znak sprawy
Ek I-7644/00001/09
Data wydania
2009-01-30
Podmiot zgłaszający
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, Marian Uliarczyk, Autoryzowany Dealer Samochodów Peugeot, ul. Wodzisławska/Żwirowa 44-274 Rybnik
Załączniki
Wniosek o o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji pyłowych i gazowych do powietrza z emitorów Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Marian Uliarczyk, Autoryzowany Dealer Samochów Peugeot
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak