Numer wpisu
14/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Leszczyńskiego
Znak sprawy
Ek I-7644/00002/09
Data wydania
2009-01-27
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033