Numer wpisu
19/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Rudzkiej
Znak sprawy
Ek I-7644/00014/09
Data wydania
2009-05-20
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Załączniki
Opłata skarbowa
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat ochrony Środowiska, pokój nr 13, tel. 4392033