Numer wpisu
20/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Borki na działce 1277/22
Znak sprawy
Ek I-7644/00015/09
Data wydania
2009-05-22
Podmiot zgłaszający
Mirosław Ościłowski, ul. Zwycięstwa 31D/11, 44-206 Rybnik
Załączniki
Opłata skarbowa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 13, tel. 4392033