Numer wpisu
21/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Beskidzkiej ne parceli 1975/80
Znak sprawy
Ek I-7644/00016/09
Data wydania
2009-05-26
Podmiot zgłaszający
Zbigniew Kuliberda, ul. Zwycięstwa 12/5, 44-206 Rybnik
Załączniki
Opłata skarbowa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033