Numer wpisu
22/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Sadowskiego 14, na działce nr 200/26
Znak sprawy
Ek I-7644/00017/09
Data wydania
2009-05-22
Podmiot zgłaszający
Leon Skrzypiec, ul. Sadowskiego 14, 44-200 Rybnik
Załączniki
Opłata skarbowa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033