Numer wpisu
25/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji Magro International Sp. z o.o.w Rybniku: linii diagnostycznych VW i Audi, instalacji spawania i kotłów grzewczych o mocy 0,31 MW
Znak sprawy
Ek I-7644/00020/09
Data wydania
2009-06-02
Podmiot zgłaszający
Magro International Sp. z o.o., ul. Brzezińska 47, 44-203 Rybnik
Załączniki
Dokumenatcja zgłoszenia instalacji Magro International Sp. z o.o.w Rybniku, której ekslpoatacja powoduje wprowadzanie gazów lub pyłow do powietrza
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Zastrzeżenie informacji
brak