Numer wpisu
26/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Bieszczadzkiej na działce nr 2035/76
Znak sprawy
Ek I-7644/00021/09
Data wydania
2009-06-16
Podmiot zgłaszający
Agnieszka Szulik, ul. Św. Józefa 40, 44-217 Rybnik
Załączniki
Projekt techniczy, opłata skarbowa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033