Numer wpisu
28/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w rybniku przy ul. Błękitnej na działce nr 1826/34
Znak sprawy
Ek I-7644/00023/09
Data wydania
2009-07-30
Podmiot zgłaszający
Krzysztof Ruciński, ul. Zwycięstwa 10/3, 44-206 Rybnik
Załączniki
Opłata skarbowa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033