Numer wpisu
29/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Chałubińskiego
Znak sprawy
Ek I-7644/00024/09
Data wydania
2009-08-26
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii ul. B. Chrobrego 2 pokój nr 013