Numer wpisu
31/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Witosa
Znak sprawy
Ek I-7644/00026/09
Data wydania
2009-09-15
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033