Numer wpisu
34/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Czecha
Znak sprawy
Ek I-7644/00029/09
Data wydania
2009-09-18
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Miejsce przechowywania
osoba fizyczna
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033