Numer wpisu
12/H/2010
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej wraz ze strefą przygotowawczą oraz odciągu spalin samochodowych
Znak sprawy
Ek I-7644/00008/10
Data wydania
2010-08-03
Podmiot zgłaszający
REN-CAR Sp. z o.o. ul. Gliwicka 190 44-207 Rybnik
Załączniki
Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia przez firmę REN-CAR Sp. z o.o. w Rybniku
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
Brak