Numer wpisu
15/H/2010
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie kotłowni węglowej o nominalnej mocy cieplnej 3,2 MW, wyposażonej w dwa kotły wodne typu KRm 1,6 o mocy 1,6 MW każdy.
Znak sprawy
Ek I-7644/00011/10
Data wydania
2010-10-25
Podmiot zgłaszający
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna ul. Wrocławska 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Załączniki
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia Opłata skarbowa
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
Brak