Numer wpisu
422/2020
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
ochrona powietrza
Znak sprawy
Ek-III.6222.18.2020
Data wydania
2020-06-15
Podmiot zgłaszający
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Załączniki
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1038 D, ul. Kościuszki 29a Od: P4 Sp.z o.o.
Miejsce przechowywania
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery innych kart
Brak
Uwagi
Brak