Numer wpisu
3/I/2009
Dokument
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Zakres przedmiotowy dokumentu
Teren dzielnicy Orzepowice
Data sporządzenia dokumentu
2009-06-17
Zamawiający wykonanie dokumentu
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Referat Planowania Przestrzennego, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 060, tel.0 32 43-92-060
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Opinia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu dzielnicy Orzepowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wpisu dokonał
Matlanga-Szopa Agnieszka (Ar I)
Wpis z dnia
2009-07-13