Numer wpisu
1/I/2010
Dokument
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej w Rybniku.
Data sporządzenia dokumentu
2010-01-18
Zamawiający wykonanie dokumentu
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Referat Planowania Przestrzennego, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 059, tel.0 32 43-92-069
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Opinia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej w Rybniku.
Wpisu dokonał
Matlanga-Szopa Agnieszka (Ar I)
Wpis z dnia
2010-01-20