Numer wpisu
2/I/2010
Dokument
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar po południowej stronie nowej drogi łączącej ulice Gliwicką i Rudzką.
Data sporządzenia dokumentu
2010-01-13
Zamawiający wykonanie dokumentu
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Referat Planowania Przestrzennego, ul. Boleslawa Chrobrego 2; 44-200 Rybnik,pok.059, tel.0 32 43- 92-069
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Opinia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu po południowej stronie nowej drogi łączacej ulice Gliwicką i Rudzką.
Wpisu dokonał
Lindner Mariola (Ar I)
Wpis z dnia
2010-01-20