Numer wpisu
3/I/2010
Dokument
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar po południowej stronie nowej drogi łączącej ulice Gliwicka i Rudzką.
Data sporządzenia dokumentu
2010-01-05
Zamawiający wykonanie dokumentu
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca dokumentu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Referat Planowania Przestrzennego, ul. Boleslawa Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.059, tel. 032 43-92-069
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Lindner Mariola (Ar I)
Wpis z dnia
2010-01-21