Numer wpisu
5/I/2010
Dokument
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Zakres przedmiotowy dokumentu
Północna część miasta Rybnika- od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej
Data sporządzenia dokumentu
2010-03-25
Zamawiający wykonanie dokumentu
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca dokumentu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Referat Planowania Przestrzennego, ul. Boleslawa Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.059, tel. 032 43-92-069
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Matlanga-Szopa Agnieszka (Ar I)
Wpis z dnia
2010-04-07